POHREBNÁ SLUŽBA ASTRA ZOLO NONSTOP

POSTUP V PRÍPADE ÚMRTIA

ÚMRTIE DOMA

1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť úmrtie
2. Po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho
3. Kontaktovať pohrebnú službu (nonstop číslo 0904 625 536 alebo 0910 110 024) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia
4. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou
(výber truhly, kvetín, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

Viac informácií tu

PONUKA

 

* POHREB

Základné služby pohrebného obradu za zjednotenú zvýhodnenú cenu.

 

** POHREB

Najobľúbenejšie služby pohrebného obradu za zjednotenú zvýhodnenú cenu.

 

 

*** POHREB

Nadštandardné služby pohrebného obradu za zjednotenú zvýhodnenú cenu.